Muurame Golf hallinnon kenttäkatselmus

Muurame Golf hallinnon kenttäkatselmus

Keskiviikkona 7.5. Muurame Golfin kentällä tehtiin kenttäkatselmus, johon oli kutsuttuna Oy:n ja ry:n hallitukset, sekä kenttämestari, toimitusjohtaja ja kapteenit.

Kenttätoimikunnan puheenjohtaja Ari Liukkosen johdolla käytiin läpi edellisvuosina toteutetut työt ja tulevat suunnitelmat, jotka toteutetaan tulevien kausien aikana.

Kentän merkintöjä on muutettu sääntöuudistukset huomioiden:

- Väylien 1-10 välinen alue paalutettu penalty-areaksi (punaiset paalut)

- Väylän 2 viheriön edessä olevista metsäsaarekkeista karsitaan huonokuntoiset puut

- Väylien 10-17 metsikkö merkitty penalty-areaksi (punaiset paalut)

- Väylän 14 lammen vasemman puolen out-paalutus muutettu

- Väylän 16 out-paalutuksen yläosaa siirretty hieman lähemmäksi 11 väylää. väylän loppuosan paalutukset siirretty lähemmäksi maa-alueen rajoja.

Kenttäkatselmuksessa käsitellyt suunnitelmat:

- Väylän 2 viheriön edessä olevista metsäsaarekkeista poistetaan huonokuntoiset puut

- Väylän 12 oikea laita ennen lampea merkitään penalty-areaksi ja talkoilla harvennetaan puustoa kyseiseltä alueelta niin paljon, että saadaan lampeen näköyhteys aloituslyöntipaikasta

- Väylän 16 näytön tilalle hankitaan toinen järjestelmä, jolla varmistetaan väylän olevan vapaa

- Väylän 18 waste-alueen reunalla oleva koivu poistetaan ja mäntyjen alaoksia karsitaan. Väylän vasemmassa reunassa olevia kumpuja madalletaan syksyllä, jotta niiden leikkaaminen helpottuu

- Väylien 10-17 välisen alueen kuivatussuunnitelma ja piirustukset ovat olemassa ja niiden toteutus ajoittuu syksylle, kun pelikausi hiljenee

Kenttäkatselmuksessa sovittiin, että tiedotusta parannetaan, mitä kentällä on tehty ja tullaan tekemään.

Viheriöiden nopeuteen tullaan kiinnittämään huomioita tulevana kesänä.

Pidetään yhdessä huolta viheriöillä alastulojälkien korjaamisesta ja väylillä divottien paikkaamisesta.

Nautitaan yhdessä hienosta harrastuksesta hyvässä seurassa!

 

Lähettänyt

Jaa: