Muurame Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2021

Muurame Golf Oy:n varsinainen yhtiökokous 11.3.2021

 
 
Muurame Golf Oy:n osakkaille

Yhtiön osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 11. päivänä maaliskuuta 2021 kello 18.00 etäkokouksena, alueella vallitsevien kokoontumisrajoitusten takia.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut, varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
  • Päätetään rahastoinnista rakennusrahastoon
Hallitus esittää, että hallitukselle annettaisiin valtuutus rahastoida rakennusrahastoon vähintään 50050 € vuoden 2021 aikana. 

Koronavirustilanteen vuoksi kokoontumisrajoitukset jatkuvat. Yli 10 hengen yleisten kokousten järjestäminen sisä- ja rajatuissa ulkotiloissa on kielletty. Yhtiökokoukset kuuluvat tämän rajoituksen piiriin. Kiellon takia yhtiökokouksen järjestäminen normaaliin tapaan ei siis ole mahdollista.

Osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaan yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että yhtiökokoukseen saa osallistua postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Saman lainkohdan mukaan myös hallitus voi päättää asiasta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin ole määrätty. Koska Muurame Golf Oy yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, hallitus on päättänyt, että kokous järjestetään etäkokouksena siten, että kokouspaikalla on fyysisesti läsnä vain hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä muita kokousvirkailijoita. Muut osallistuvat kokoukseen vain etäyhteydellä.

Kokoukseen voi siis osallistua vain etänä Teams-sovelluksella. Linkki etäkokoukseen lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen 10.3.2021 kello 10:00 jälkeen. Osakkeenomistajan tai tämän valtuutetun tulee tarkistaa, että sähköpostiosoite on oikea.

Mikäli ennen kokousta tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 040 548 6262.

Hallitus suosittelee yhtiökokoukselle, että mahdolliset äänestykset toimitetaan äänestyskoppi.fi -sovelluksella, jolloin kokouksen osallistujat saavat sähköpostiin äänestyslinkin. Mahdollista myös on, että äänestys toimitetaan sähköpostitse kokouksessa tarkemmin kerrottavalla tavalla. Lopullisen päätöksen äänestystavasta tekee yhtiökokous.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen 5.3.2021 klo 10:00 mennessä ensisijaisesti NexGolfista
tai sähköpostitse toimisto@muuramegolf.fi

Virallisen kutsun ja yhtiökokousaineiston löydät osakkaille 19.2.2021 lähetetyn sähköpostin sisältämästä verkkosivun linkistä. Tarvittaessa voit tehdä aineistopyynnön myös toimistoomme.

 
Yhtiökokousaineistoista löytyvällä valtakirjalla voitte valtuuttaa jonkun muun edustamaan teitä yhtiökokouksessa, jos ette itse osallistu kokoukseen. Jos osakkeella on useampia omistajia ja jos kaikki ko. osakkeen omistajat eivät osallistu kokoukseen, tarvitsee kokousedustaja valtakirjan muilta omistajilta.

Kirjallinen valtakirja tulee toimittaa 5.3.2021 mennessä postitse yhtiön toimistoon osoitteeseen Muurame Golf Oy Pyyppöläntie 316, 40950 Muurame tai sähköpostitse osoitteeseen toimisto@muuramegolf.fi
 

Linkki etäkokoukseen lähetetään 10.3.2021 kello 10:00 jälkeen.

Mikäli ennen kokousta tai kokouksen aikana ohjelman käytössä ilmenee ongelmia, pyydämme soittamaan puhelinnumeroon 040 548 6262.

 

 

 

 

Lähettänyt

Jaa: