Peliohjesääntö 2024

Pelaaminen

 • Jokaisen pelaajan lähtöaika tulee olla varattuna ajanvarauskalenteriin ennen kierrokselle lähtöä. Pelaaminen ilman ajanvarausta on ehdottomasti kielletty.

  • Mikäli pelaaja pelaa ilman ajanvarausta, peritään pelaajalta 100 € maksu, riippumatta pelaajasta.

 • Jokaisen pelaajan tulee aina vahvistaa oma peliaikansa viimeistään 15 minuuttia ennen peliaikaa (jos olet myöhästymässä, soita)

  • Pelioikeutetut (osakas- ja vuokrapelioikeuden haltijat) ja etukäteen kierrosmaksunsa maksaneet pelaajat voivat vahvistaa peliaikansa WiseGolf-appin kautta tai kertomalla caddiemasterille peliaikansa vahvistamisesta.

  • Ilman pelioikeutta pelaavat ja maksamattomat peliajat vahvistetaan aina caddiemasterin kautta (aamupelaajien, joiden peliaika on ennen klubin aukioloaikaa, tulee sopia maksusta aina etukäteen caddiemasterin kanssa).

  • Vahvistamattomista lähdöistä Muurame Golfilla on oikeus periä hinnaston mukainen green fee -maksu + 10 € laskutuslisä. Maksun suuruus on riippumaton pelaajan pelioikeudesta.

 • Peliajan varannut henkilö on aina vastuussa varauksen kaikista maksuista, myös no show -tilanteissa


Pelaajaa ja peliryhmää koskevat määräykset

 • Pelaajalla tulee olla suoritettuna Green Card (tai vastaava ulkomailta).

 • Pelaajalla tulee olla voimassa oleva jäsenyys jossain golfseurassa.

 • Pelaajalla tulee olla peliaika varattuna ajanvarauskalenterissa ja pelaamista varten tarpeelliset maksut maksettuna ennen kierrosta

 • Pelaajalla tulee olla oma bägi/mailat

 • Pelaajan peliaika tulee olla vahvistettuna ennen pelikierrokselle lähtemistä

 • Peliryhmässä saa olla maksimissaan neljä (4) pelaajaa.

 • Peliryhmän yhteenlaskettu kokonaistasoitus saa maksimissaan olla 120.

  • Caddiemaster voi harkintansa mukaan joustaa tasoitusrajoissa, riippuen peliajasta

 • Peliryhmän tulee pystyä pysymään ripeässä etenemisvauhdissa

  • Maksimiaika 18 reiän kierrokselle neljän hengen ryhmälle 4 tuntia 29 minuuttia, sisältäen 10 minuutin pakollisen tauon.


Lähtöaikojen varaaminen

 • Peliaikoja varataan ensisijaisesti Muurame Golfin kotisivujen WiseGolf-ajanvarausjärjestelmän kautta. Peliaikoja voi varata myös puhelimitse caddiemasterin kautta. Peliaikojen varaaminen on mahdollista myös paikan päällä.

 • Muurame Golf Oy:n osakkeenomistaja voi varata lähdön aikaisintaan seitsemän (7) päivää etukäteen, muut aikaisintaan viisi (5) päivää etukäteen.

 • Muurame Golf Oy:n osakkeenomistajalla voi olla voimassa enintään neljä (4) samanaikaista varausta

 • Vuokra-, opiskelija- tai junioripelioikeudella pelaavilla voi olla voimassa enintään kolme (3) samanaikaista varausta, ja ilman pelioikeutta pelaavilla kaksi (2) samanaikaista varausta.


Lähtöaikojen peruuttaminen ja muuttaminen

 • Peruutukset ja mahdolliset muutokset lähtöryhmiin tulee tehdä viimeistään kuusi (6) tuntia ennen peliaika kuitenkin niin, että aamulähtöihin (ennen klo 12) varatut peliajat tulee peruuttaa edelliseen iltaan klo 18:00 mennessä.

  • Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 30 € maksu, mikäli pelaajalla ei ole pätevää syytä peruutukselle (esim. lääkärintodistus). Maksun suuruus on riippumaton pelaajan pelioikeudesta.

 • Varauksen tehnyt pelaaja vastaa aina varauksen kaikista maksuista, myös no show -tilanteissa

 • Käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien (ns. no-show) lähtöaikojen suhteen noudatetaan seuraavaa menettelyä

  • 1. Ensimmäisellä kerralla pelaajalle annetaan huomautus

  • 2. Kaikilla seuraavilla kerroilla peritään aina normaalihintainen green fee -maksu.

  • 3. Mikäli pelaaja toistuvasti rikkoo peruutuskäytäntöjä, menettää pelaaja oikeuden varata lähtöaikoja netin kautta etukäteen. Uusia varauksia pelaajalta otetaan vasta, kun kaikki peruuttamattomat lähtöajat on maksettu.


Green fee -pelaajille varatut lähdöt (suljetut lähdöt)

Green fee -maksulla pelaavilla pelaajilla on mahdollisuus varata vieraiden varmoja lähtöjä, jotka on varattu ainoastaan green fee -pelaajille.

 • Green fee -pelaajille varataan tietty määrä lähtöjä edellispäivään klo 18 asti

  • Tämän jälkeen lähdöt vapautetaan muiden varattaviksi

 • Varaukset kyseisiin lähtöihin tehdään ainoastaan caddiemasterin kautta puhelimitse/sähköpostitse.

 • Normaalit ajanvarausehdot eivät koske vieraiden varmoja lähtöjä, alla olevien ehtojen puitteissa.

  • Vieraiden varmoihin lähtöihin tehtyihin varauksiin käy ainoastaan voimassa olevan hinnaston mukainen green fee -maksu. (hinnasto)

  • Lähtöihin ei voi käyttää pelilippuja, etukortteja tms. etuja

 • Peruutuskäytäntö vieraiden varmoihin lähtöihin on sama, kuin normaalissa peruutuskäytännössä.


Kentällä työskentelevien kentänhoitajien huomioiminen

 • Kentänhoitajat tulee aina ottaa huomioon ja mikäli kentänhoitaja on pelaajan lyöntisuunnassa (pienikin mahdollisuus pallon joutumisesta lähistölle), tulee pelaajan pyytää aina lupa lyömiseen.

 • Lupaa pyydetään pitämällä kättä pystyssä ja luvan lyömiseen antaa kentänhoitaja käden heilautuksella.

 • Lyöminen on ehdottomasti kielletty ilman kentänhoitajan lupaa.


Muurame Golf Oy:n hallitus pidättää oikeuden peliohjesäännön muutoksiin.