Paikallissäännöt

MUURAMEN KENTÄLLÄ VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT

päivitetty 29.5.2024

KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ

Kiinteästä haitasta saa vapautua Säännön 16.1 mukaisesti.

Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:

Pallon ollessa yleisellä pelialueella Pelaaja voi vapautua Säännön 16.1b nojalla kiinteän haitan ollessa:

Pelilinjalla, ja se on:

» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja

» Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta .

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:

Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


MUURAHAISKEOT

Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat pelaajan valinnan mukaan joko irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa Säännön 15.1 nojalla, tai kunnostettavia alueita, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:

Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


AVOIMET VESIALUEET (Mallipaikallissääntö B-4.1)

Väylien 5 ja 6 sekä väylien 1 ja 6 välisten teiden reunoilla olevat ojat katsotaan olevan osa yleistä pelialuetta, eivätkä ne ole estealuetta.


VEDEN AIHEUTTAMAT VALUMAURAT BUNKKERISSA

Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta.


PUDOTTAMISSALUE VÄYLÄLLÄ 8

Pallon ollessa estealueella väylää 8 pelatessa tai kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo, jota ei ole löydetty, on estealueella, on pelaajalla yhden lyönnin rangaistuksella käytössään seuraavat vaihtoehdot:

Vapautua Säännön 17.1 mukaisesti, tai

Ylimääräisenä vaihtoehtona pudottaa alkuperäinen tai muu pallo pudottamisalueelle, joka sijaitsee kummulla noin 30 metriä griinin oikealla puolella ja joka on merkitty valkoisella maalilla sekä Drop Area kyltillä. Pudottamisalue on vapautumisalue Säännön 14.3 mukaisesti.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:

Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

SALAOJA VÄYLÄN 8 VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ

Pallon ollessa viheriön vieressä olevan salaojan sepelin päällä tai pelilinjalla väylää 8 pelatessa, voi pelaaja vapautua rangaistuksetta säännön 16.1 nojalla. Kts. ensimmäinen paikallissääntö "Kiinteät haitat lähellä viheriötä".


ESTEALUE VÄYLÄN 16 VIHERIÖN LÄHEISYYDESSÄ

Tämä paikallissääntö antaa oikeuden käyttää pudottamisaluetta ylimääräisenä vapautumisvaihtoehtona, kun:

Pelaajan pallo on punaisella estealueella väylällä 16 ja myös silloin, kun tiedetään tai on käytännössä varmaa, että pallo on tällä estealueella, ja

Pallo leikkasi viimeksi punaisen estealueen rajan. Punainen estealue alkaa ja päättyy vierekkäin sijoitettuihin keltaiseen ja punaiseen paaluun.

Tällaisessa tapauksessa pelaaja voi:

Vapautua yhden lyönnin rangaistuksella jollakin Säännön 17.1d mukaisista vaihtoehdoista, tai

Ylimääräisenä vaihtoehtona myös yhden lyönnin rangaistuksella, vapautua pudottamalla ja pelaamalla pallo pudottamisalueelta, joka on lähimpänä sitä kohtaa, josta pallo viimeksi ylitti punaisen estealueen rajan ja joka ei ole lähempänä reikää kuin tämä kohta. Pudottamisalue sijaitsee viheriön läheisyydessä ja on merkattu valkoisella viivalla sekä Drop Area kyltillä.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:
Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


MUSTAVALKOISET TOLPAT VÄYLILLÄ 6, 11 ja 16

Pelatessa väylää 6, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty mustavalkoisin tolpin, on ulkona. Ulkoraja jatkuu kahden lähelle toisiaan sijoitetun mustavalkoisen tolpan osoittamassa linjassa äärettömyyteen. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 6. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

Pelatessa väylää 11, väylän vasemmalla puolella oleva alue, joka on merkitty mustavalkoisin tolpin, on ulkona. Ulkoraja jatkuu kahden lähelle toisiaan sijoitetun mustavalkoisen tolpan osoittamassa linjassa äärettömyyteen. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 11. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.

Pelatessa väylää 16, väylän oikealla puolella oleva alue, joka on merkitty mustavalkoisin tolpin, on ulkona. Ulkoraja jatkuu kahden lähelle toisiaan sijoitetun mustavalkoisen tolpan osoittamassa linjassa äärettömyyteen. Tolpat ovat ulkorajan merkkejä pelattaessa väylää 16. Muita väyliä pelattaessa ne ovat kiinteitä haittoja.


HUOLTOTIET

Kaikki kentällä olevat sepelipintaiset tiet ja polut, vaikka ne eivät olisi päällystettyjä, ovat kiinteitä haittoja, joista saa vapautua Säännön 16.1 nojalla.

Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä:

Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


ILMASTUSREIÄT VIHERIÖILLÄ
Pelaajan pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä pallon ollessa viheriöllä, Pelaaja voi vapautua Säännön 16 .1d nojalla. Mutta haittaamista ei ole, jos ilmastusreikä haittaa ainoastaan pelaajan lyöntiasentoa tai viheriöllä pelaajan pelilinjaa.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

SIIRTOSÄÄNTÖ
Siirtosäännön voimassaolo ja vaikutusalue ilmoitetaan klubilla kenttäolosuhteet huomioiden kohdan a tai b mukaisesti:

a) Kun siirtosääntö ilmoitettu olevaksi voimassa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi (eli kun infokyltissä ilmoitetaan tyypillisesti ”Siirtosääntö voimassa” tai ”Siirtosääntö voimassa lyhyeksi leikatulla alueella”):
Pelaajan pallon ollessa yleisen pelialueen osalla, joka on leikattu väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
- Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
- Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: tuloskortin pitkä sivu (joka on ~30cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
- Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa
Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.

b) Kun siirtosääntö on erityisen painavista syistä ilmoitettu olevaksi voimassa yleisellä pelialueella (eli kun infokyltissä ilmoitetaan tyypillisesti ”Siirtosääntö voimassa yleisellä pelialueella”):
Pelaajan pallon ollessa yleisellä pelialueella voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta yhden kerran asettamalla alkuperäisen tai muun pallon seuraavanlaiselle vapautumisalueelle:
-Vertailupiste: Alkuperäisen pallon paikka.
-Vertailupisteestä mitattu vapautumisalueen koko: tuloskortin pitkä sivu (joka on ~30cm) vertailupisteestä, mutta seuraavin rajoituksin:
-Vapautumisalueen sijainnin rajoitukset:

  • Ei saa olla lähempänä reikää kuin vertailupiste, ja
  • Täytyy olla yleisellä pelialueella.

Toimiessaan tämän paikallissäännön mukaisesti pelaajan on valittava paikka, johon hän asettaa pallonsa ja toimittava pallon takaisin asettamisessa Säännöissä 14.2b(2) ja 14.2e olevien toimintatapojen mukaisesti.
Rangaistus pallon pelaamisesta väärästä paikasta rikkoen paikallissääntöä: Yleinen rangaistus Säännön 14.7a nojalla.


KENTÄN MERKINNÄT

Kentän ulkoraja: Valkoiset tolpat
Estealue: Keltaiset tai punaiset tolpat tai maali
Kunnostettava alue: Siniset tolpat tai maali
Kielletty pelialue: Sinivalkoiset tolpat