KENTTÄTOIMIKUNTA

Kenttätoimikunta

Kenttätoimikunnan tehtävänä on huolehtia kenttäalueen jatkuvasta kehittämisestä niin kentänhoidon kuin pelaamisen näkökulmasta. Toimikunta tekee vuosittain yhdessä golfosakeyhtiön henkilöstön, hallituksen ja Muuramen golfseura ry:n hallituksen sekä toimihenkilöiden kanssa vähintään yhden kenttäkatselmuksen, josta tehdään muistio golfkenttäalueen eri kehityskohteista. Toimikunta järjestää tarvittaessa talkoita.
'

Kenttätoimikunta:

Puheenjohtaja:
Ari Liukkonen
0400 908 273
ari.liukkonen0@saunalahti.fi


Ari Saarivaara

Tomi Hakkarainen

Esa Laine

Joonas Nieminen