Kilpailumääräykset


2023 MUURAME GOLF KILPAILUMÄÄRÄYKSET

(päivitetty 31.7.2023)

YLEISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET

Poikkeukset määräyksiin mainitaan kilpailukutsuissa. Katso myös paikallissäännöt.

Säännöt
Kilpailuissa noudatetaan golfin kansainvälisiä sääntöjä (
Rules of Golf), joista Suomen Golfliitto on tuottanut suomenkielisen sääntökirjan.

Osallistumisoikeus
Ellei kilpailukutsussa ole toisin mainittu, kilpailut ovat avoimia kaikille EGA-tasoituksen omaaville amatööripelaajille sekä ammattilaisille. Mikäli amatööripelaajalla ei ole voimassa olevaa EGA-tasoitusta, hän ei voi voittaa palkintoja tasoituksellisessa sarjassa. EGA-tasoitukseton pelaaja saa silti osallistua kilpailuun ja voi voittaa palkintoja tasoituksettomassa sarjassa. Seuran sisäisiin mestaruuskilpailuihin on osallistumisoikeus vain Muuramen Golfseura ry:n jäsenillä.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen kilpailuun tapahtuu caddiemasterille (henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse) tai nettiajanvarauksen kautta. Ilmoittautua voi aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kilpailun alkua. Lähtöaikaa voi toivoa aikaisin tai myöhään. Ilmoittautumisaika päättyy klo 18 kaksi päivää ennen kilpailun alkua (sunnuntaina pelattavan kilpailun ilmoittautuminen päättyy jo torstaina). PeIaaja on itse vastuussa ilmoittautumisen oikeellisuudesta. llmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistumisoikeuden ilmoittautuneiden määrän ylittäessä maksimiosallistujamäärän (mainitaan kilpailukutsussa). Lähtöryhmät arvotaan ilmoittautumisajan päättymispäivänä klo 18 jälkeen. Lähtöajat löytyvät seuraavana päivänä seuran viralliselta ilmoitustaululta klo 12 mennessä ja ovat kysyttävissä caddiemasterilta. Lähtöajat löytyvät myös Internetistä muuramegolf.fi


Osanoton peruuttaminen
Ennen ilmoittautumisajan umpeutumista pelaaja voi perua osallistumisensa ilman sanktioita. Kilpailun ilmoittautumisajan päätyttyä, kilpailuun ilmoittautunut pelaaja on velvollinen maksamaan 25 euron suuruisen maksun (myös pelioikeudelliset pelaajat), vaikkei jostain syystä kilpailua pelaisikaan. Mikäli kilpailija on estynyt osallistumasta kilpailuun sairauden tms. hyväksyttävän syyn vuoksi, tulee hänen ilmoittaa poisjäännistään mahdollisimman pian caddiemasterille. Vapautuksen maksusta voi myöntää vain kilpailutoimikunta. Ainoastaan sairastuminen tai muu painava syy (joka on estänyt perumisen ajoissa) oikeuttaa vapautukseen maksusta. Jotta vapautus maksusta voidaan myöntää, on ilmoitus oltava kilpailunjohtajalla viimeistään puoli tuntia ennen kilpailijan lähtöaikaa. Kilpailusta poisjääminen saattaa johtaa maksun perimisen lisäksi myös muihin kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Kilpailutoimikunta käsittelee asiat tapauskohtaisesti.

Jälki-ilmoittautuminen
Ilmoittautumisajan päätyttyä mukaan haluavat pelaajat käsitellään jälki-ilmoittautuneina. Kilpailuihin otetaan jälki-ilmoittautuneita vain kilpailusta poisjääneiden tilalle sekä arvonnassa mahdollisesti tyhjiksi jääneille paikoille. Jälki-ilmoittautuneet sijoitetaan ilmoittautumisjärjestyksessä vapautuville paikoille. Jälki-ilmoittautuneilta peritään 10 eurolla korotettu kilpailumaksu.


Tasoitus
Korkein kilpailuissa käytettävä tasoitus on 36, johon lisätään pelattavalta tiiltä saatava slope. Mikäli kilpailuissa pelataan pb- sarjan lisäksi tasoituksellinen lyöntipelisarja, niin sen korkein pelitasoitus on 18. Toimikunta voi poiketa tästä.

Lähtöajat
Jo arvottuja lähtöaikoja ei voida muuttaa myöhästymisen takia.

Estealueet
Kun estealue on kiinni ulkorajassa, estealueen raja yhtyy ulkorajan kanssa.

Pelin keskeyttäminen
Seuraavia signaaleja käytetään pelin keskeyttämiseksi ja jatkamiseksi:
Välitön pelin keskeyttäminen vaarallisen tilanteen vuoksi: Yksi pitkä sireenin ääni ( — )
Tavanomainen pelin keskeyttäminen: Kolme peräkkäistä sireenin ääntä ( — — — )
Pelin jatkuminen: Kaksi peräkkäistä sireenin ääntä ( — — )

Hidas peli
Mikäli pelaajaryhmä jää kilpailun aikataulusta tai, muiden kuin ensimmäisen kilpailuryhmän kyseessä ollessa, enemmän kuin lähtövälin verran edellä pelaavasta ryhmästä, heidät voidaan asettaa aikatarkkailuun. Aikatarkkailusta ilmoitetaan ryhmälle. Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 30 sekuntia, mutta alle 40 sekuntia, siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja rangaistuksen pelin viivyttämisestä seuraavasti:
LyöntipeliReikäpeli
1. rikkomus:VaroitusVaroitus
2. rikkomusToinen varoitusToinen varoitus
3. rikkomus:Yksi rangaistuslyöntiReiän menetys
4. rikkomus:Kaksi rangaistuslyöntiä lisääReiän menetys
5. rikkomus:Tuloksen hylkääminenTuloksen hylkääminen


Mikäli pelaaja ollessaan aikatarkkailussa käyttää lyöntiinsä enemmän aikaa kuin 40 sekuntia siitä hetkestä lähtien, kun on hänen vuoronsa lyödä, saa pelaaja suoraan yhden lyönnin rangaistuksen pelinviivyttämisestä kolmella ensimmäisellä rikkomuskerralla ja sen jälkeen edellä olevan taulukon mukaisesti.
Aikatarkkailua tekevät vain tuomarit. Lyöntiin käytettävän ajan mittaaminen alkaa, kun tuomarin mielestä on pelaajan vuoro lyödä.
Aikatarkkailu päättyy tuomarin ilmoituksesta tai kun ryhmä saavuttaa aikataulun tai edellä menevän ryhmän. Mikäli ryhmä joutuu aikatarkkailuun useamman kerran kierroksen aikana, edellisen aikatarkkailun rangaistukset huomioidaan seuraavassa aikatarkkailussa. Edellä mainitun lisäksi pelaajaa voidaan aikatarkkailla ilmoittamatta siitä pelaajalle riippumatta siitä onko hänen ryhmänsä jäljessä tai ei. Mikäli pelaaja tällöin käyttää aikaa lyönteihinsä enemmän kuin 60 sekuntia, hän saa rangaistukset samalla tavalla kuin hän olisi aikatarkkailussa (30-40 sek.).

Matkapuhelimen käyttö
Kilpailun aikana puhelimet on pidettävä äänettöminä ja puhelimen käyttö on kielletty muutoin kuin golfsääntöjen sallimissa rajoissa (säännöt 1.2 ja 4.3).


Kuljetus
Seuran lyöntipelimestaruuskilpailuissa kierroksen aikana pelaajan ja caddien tulee kulkea jalkaisin. Pelaajalla, joka on pelannut tai tulee pelaamaan lyönti ja lyöntimatka rangaistuksella, on aina lupa moottoroituun kuljetuksen. Pelaaja saa yleisen rangaistuksen jokaiselle väylälle, jolla rikkoo tätä paikallissääntöä. Jos rike tapahtuu kahden väylän välillä, rangaistus koskee seuraavaa pelattavaa väylää. Muissa kilpailuissa kuljetus on sallittu, ellei kilpailukutsussa toisin mainita.

Tuloskortit ja tasatulostilanne
Tuloskortit palautetaan scoring arealle tietojen tarkastuksen jälkeen allekirjoitettuna. Scoring area käsittää klubin sisätilat, ellei toisin ole ilmoitettu. Scoring arealta poistumisen jälkeen tuloskorttia ei voi enää muuttaa. Scoring arealla tarkastetaan sekä GameBook/sähköiset tulokset että paperiset tuloskortit (jos käytössä kilpailussa) ja jälkimmäiset palautetaan allekirjoituksineen. Kilpailusta riippuen käytössä voi olla molemmat tai vain toinen vaihtoehdoista. Lyöntipelimestaruuskilpailuissa käytössä ovat molemmat. Mikäli pelaajan todetaan pelanneen liian edullisella tasoituksella, hänet suljetaan kilpailusta kilpailun päättymisen jälkeenkin. Tasoituksellisissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan niin, että pienempi tarkka tasoitus ratkaisee. Tasoituksettomissa kilpailuissa tasatulos ratkaistaan ns. matemaattisella menetelmällä. ts. tuloskortin mukaiset viimeiset 9, 6, 3 ja 1 reikää. Ennen 9 reiän tulosten tarkastelua huomioidaan 36 reiän kilpailussa ensiksi viimeisten 18 reiän tulos ja vastaavasti 54 tai 72 reiän kilpailuissa ensiksi huomioidaan viimeisten 36 ja 18 reiän tulokset.. Lyöntipelimestaruuskilpailuissa kultamitali ratkaistaan sudden death -menetelmällä, uusintareiät ovat kilpailun päätuomarin päätettävissä. Muut sijat ratkaistaan matemaattisen menetelmän mukaan. Mikäli edellä mainitut menetelmät eivät saa ratkaisua aikaan, ratkaisee tasatilanteen arpa, ellei toisin ole mainittu.


Palkinnot
Palkinnot jaetaan pääsääntöisesti heti tulosten varmistuttua. Kilpailussa jaetaan palkinto vähintään kolmelle parhaalle kussakin sarjassa. Ammattilaiset pelaavat samoista palkinnoista amatöörien kanssa. Palkintojen jaossa voittajan palkinto sarjoittain (sekä paras scratch ja juniori) jaetaan tai toimitetaan voittajalle, muiden sijojen palkinnot siirtyvät eteenpäin tuloslistassa seuraaville palkintojenjaossa paikalla oleville, mikäli kyseisen palkinnon voittaja ei ole paikalla palkintojenjaossa. Jos henkilö voittaa kyseisessä kilpailussa kaksi palkintosijaa, niin häntä ei palkita molemmissa, vaan hänet palkitaan arvokkaamman palkinnon mukaan, lukuun ottamatta erikoiskilpailuja (esim. pisin drive).

Kilpailun päättyminen
Kilpailu tai ottelu katsotaan päättyneeksi kun palkintojenjaon päättymisestä tai ottelun/kilpailun tulosten julkaisemisesta on kulunut 15 minuuttia. Mikäli pelaajan todetaan pelanneen liian edullisella tasoituksella, hänet suljetaan kilpailusta kilpailun päättymisen jälkeenkin.

Juniorikilpailut
Juniorikilpailuissa caddien käyttö on sallittu sillä edellytyksellä, että caddie täyttää kilpailun ikärajavaatimukset. Tupakointi ja nuuskan käyttö eivät ole sallittuja kilpailutapahtuman aikana. Kilpailutapahtumaan kuuluu ilmoittautumisen ja palkintojenjaon välinen aika koko kentän alueella.

Kilpailunjohtaja ja lähettäjä
Kilpailunjohtaja vastaa kilpailun kulusta, tuloksista ja palkintojenjaosta sekä toimii tuomarina. Kilpailussa voi olla useampi tuomari, joista yksi toimii päätuomarina. Kilpailunjohtaja tai tuomarit eivät saa itse osallistua itse johtamaansa kilpailuun (toimikuntien järjestämissä sisäisissä kilpailuissa toimikunta voi määrittää osallistumisoikeuden kilpailuun). Lähettäjä voi osallistua kilpailuun, jossa toimii lähettäjänä.

Käytettävät tiiausalueet
Ellei toisin ilmoiteta, kilpailuissa miehet käyttävät 56 tiipaikkoja ja naiset 47 tiipaikkoja.
Poikajuniorit, jotka eivät ole vielä täyttäneet 13 vuotta, voivat kisoissa valita pelaavatko kilpailun tiiausalueelta 56 vaiko 47.
Kunkin kilpailun kilpailumääräyksissä voidaan poiketa näistä tiiausaluemääräyksistä.

Harjoittelu
Harjoittelu säännön 5.2 mukaisesti.

SISÄISET KILPAILUT

Lyöntipelimestaruuskilpailut

Muuramen Golfseura ry:n yleiset Lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 18.-20.8.2023. Pelaajat otetaan ilmoittautumismäärän ylittyessä (ilmoitetaan myöhemmin) mukaan kilpailuun kilpailun ilmoittautumisajan päättymishetken mukaisessa tasoitusjärjestyksessä (pienempi tarkka tasoitus etusijalla) kuitenkin niin, että jokaiseen sarjaan otetaan mukaan vähintään kaksitoista (9) osallistujaa tasoituksesta riippumatta.

Sarjat, pelimuodot, käytettävät tiipaikat ja sarjajärjestys ovat:
1. MIEHET, lp/scr 54 reikää (tii 58), miehet ilman ikäraja
2. NAISET, lp/scr 36 reikää (tii 51), naiset ilman ikärajaa

Sarjakohtaiset cut-rajat ilmoitetaan lähtölistojen julkaisun yhteydessä. Finaalipäivälle pelaamaan pääsevät myös kaikki lopullisen cut-rajan kohdalla tasatuloksessa olevat pelaajat.

Ikäluokkien Lyöntipelimestaruuskilpailut
Ikäluokkien Lyöntipelimestaruuskilpailut järjestetään 5.-6.8.2023. Ensimmäisenä kilpailupäivänä on arvottu lähtöjärjestys sarjoittain ja toisena kilpailupäivänä tulosten mukaan käänteinen lähtöjärjestys sarjoittain.

1. SN50 lp/scr 36 reikää (tii 47), naiset s. 1973 tai aiemmin
2. SN60 lp/scr 36 reikää (tii 47), naiset s. 1963 tai aiemmin
3. SN70 lp/scr 36 reikää (tii 47), naiset s. 1953 tai aiemmin
4. SM50, lp/scr 36 reikää (tii 56), miehet s. 1973 tai aiemmin
5. SM60 lp/scr 36 reikää (tii 56), miehet s. 1963 tai aiemmin
6. SM70 lp/scr 36 reikää (tii 51), miehet s. 1953 tai aiemmin
7. JP21, lp/scr 36 reikää (tii 56), pojat s. 2002 tai myöhemmin
8. JP16, lp/scr 18 reikää (tii 47), pojat s. 2007 tai myöhemmin
9. JT21, lp/scr 36 reikää (tii 47), tytöt s. 2002 tai myöhemmin
10. JT16, lp/scr 18 reikää (tii 47), tytöt s. 2007 tai myöhemmin


Sarjakohtaiset cut-rajat ilmoitetaan lähtölistojen julkaisun yhteydessä. Finaalipäivälle pelaamaan pääsevät myös kaikki lopullisen cut-rajan kohdalla tasatuloksessa olevat pelaajat.

Reikäpelimestaruuskilpailut
Reikäpelimestaruuskilpailuihin ilmoittautuminen alkaa ja päättyy myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Sarjat (reikäpeli, ilman tasoituksia): miehet (tii 58), naiset (tii 51), SM50 miehet s. 1973 tai aiemmin (tii 58), SM60 miehet s. 1963 tai aiemmin (tii 56), SN50 naiset s. 1973 tai aiemmin (tii 47), JP21 pojat s. 2002 tai myöhemmin (tii 56) ja JT21 tytöt s. 2002 tai myöhemmin (tii 47). Reikäpelikaavio julkaistaan seuran nettisivuilla myöhemmin ilmoitettavaan päivämäärään mennessä. Reikäpelikaavio muodostetaan niin, että edellisvuoden reikäpelimestaruuskilpailuiden neljä parasta sijoitetaan ensimmäisenä kaavioon sijoitusjärjestyksessä (mikäli ovat ilmoittautuneiden joukossa) ja sen jälkeen loput ilmoittautuneista kilpailun ilmoittautumisajan päättymishetken mukaisessa tasoitusjärjestyksessä (pienempi tarkka tasoitus etusijalla). Samalla tasoituksella pelaavien sijoitus kaaviossa määritellään arvalla. Reikäpelikierrokset pelataan niin, että jokaiselle kierrokselle (myös finaali- ja pronssiotteluille) on varattu aikaa vähintään kaksi viikkoa. Ensimmäinen kierros alkaa kaikissa sarjoissa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Reikäpelikaaviosta löytyvät kierrosten tarkemmat ajankohdat, kun osanottajien lukumäärä selviää. Peliryhmässä pelaa ainoastaan kyseinen pari ja lähtöajat ovat vapaasti valittavissa ennen aikarajan päättymistä. Reikäpelikierrosten takaraja-aika on ehdoton. Reikäpelikaaviossa viivan ylempänä oleva pelaaja ottaa yhteyttä alempana olevaan pelaajaan. Pelaajat sopivat keskenään lähtöajan annettujen aikarajojen puitteissa tai heti kun vastustaja on tiedossa. Mikäli pelaaja ei saa yhteyttä vastustajaansa tai yhteistä peliaikaa ei saada sovittua, pelaajan tulee olla 1. teellä ko. pelikierroksen viimeisenä päivänä klo 17.00. Pelaaja, joka ei ole tällöin paikalla, tulkitaan luovuttaneeksi. Mikäli kumpikaan pelaaja ei ilmesty paikalle viimeisenä päivänä klo 17.00 tai reikäpelikaaviossa ei ole merkintää pelaajien tuloksesta, suljetaan molemmat pelaajat kilpailusta. Hävinnyt pelaaja ilmoittaa tuloksen caddiemasterille ja voittaja varmistaa, että merkintä tehdään. Reikäpeliin osallistuva kilpailija saa harjoitella kilpailukentällä ennen kierrosta kilpailupäivänä. Reikäpeliä pelaavilla pareilla ei ole erillistä ohitusoikeutta kentällä, vaan he pelaavat muiden kentällä olevien ryhmien tahdissa.

Muurame Golfin Scramble säännöt 2023


Scramble joukkueessa voi olla 2-4 pelaajaa. Joukkueen kaikki pelaajat lyövät tiiltä ja avauksien jälkeen joukkue valitsee mielestään parhaimmassa paikassa olevan pallon. Valittu pallo tulee merkata ja pallo pelataan sijaintipaikaltaan, elleivät säännöt muuta edellytä (Sääntö 9.1).
Joukkueen valittua pallon jatkolyönnille, se pelaaja, jonka pallo valitaan, lyö ensin pelaamalla palloa alkuperäiseltä sijainniltaan (*). Tämän jälkeen joukkueen muut jäsenet asettavat pallonsa vastaavaan olosuhteeseen enintään avatun tuloskortin pitkän reunan mitan (30cm) päähän valitun pallon sijainnista, ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Muut joukkueen pelaajat voivat valita vapaasti jatkolyöntijärjestyksen.

*Texas scramble pelimuodossa pelaaja, jonka pallo valitaan, jättää lyönnin väliin. Tässä pelimuodossa joukkueen valittua pallon jatkolyönnille, valittu pallo merkataan ja nostetaan. Pelivuorossa olevat pelaajat toimivat pallon asettamisen suhteen niin kuin näissä scramblen säännöissä on kerrottu.
Viheriöllä valittu pallo merkataan putterin lavan verran syrjään ja palloa pelataan alkuperäiseltä paikalta.

Mikäli valittu pallo jää merkitsemättä, muut joukkueen pelaajat eivät voi pelata kyseistä jatkolyöntiä rangaistuksetta. Säännön rikkomisesta joukkueelle kahden lyönnin rangaistus. Väärästä pelijärjestyksestä seuraa joukkueelle kahden lyönnin pelirangaistus. Lyöntijärjestys koskee myös pelaamista viheriöllä. Pelaaja voi kuitenkin pelata lyhyen (n. gripin mitta, ”tap in”) putin reikään, vaikka joukkueen muut pelaajat eivät olisi vielä lyöneet omaa lyöntiänsä edelliseltä lyöntipaikalta. Tämän jälkeen joukkueen muut pelaajat pelaavat palloaan normaalisti. Parempi tulos jää voimaan.
(Tämän menettelyn tavoitteena on pelin nopeuttaminen).


Bunkkerissa pallo asetetaan mahdollisimman lähelle valitun pallon sijaintia siten, että asetetun pallon makuu vastaa valitun pallon makuuta. Esimerkiksi, jos pallo on bunkkerissa jalanjäljessä, niin jatkolyönteihin palautetaan myös jalanjälki.
Pelattaessa esteestä sijaintipaikaltaan (Sääntö 17.1b): Pallo asetetaan vastaavaan makuuseen kuin valittu pallo kuitenkin maksimissaan 30cm valitusta pallosta (lähin vastaava makuu), ei kuitenkaan lähemmäs lippua. Asetetun pallon tulee jäädä esteeseen.
Joukkueen jäsenet tai caddie ei saa olla pelilinjalla lyönnin aikana. (Sääntö 10.2b ja Sääntö 22). Sääntö koskee myös viheriötä.


Joukkueen pelitasoitus on prosentuaalinen osuus joukkueen yhteenlasketuista tasoituksista.
Tasoituslyöntien määrä on
2hlön scramble: 25%
3hlön scramble: 15%
4hlön scramble: 10%
yhteenlasketusta pelitasoituksesta.

Pelitasoistus ei voi kuitenkaan olla suurempi kuin joukkueen parhaan pelaajan pelitasoitus.
Mikäli avauksia tulee olla valittuna kultakin pelaajalta tietty määrä, tulee tämä sääntö on erikseen mainittuna kilpailukutsussa.
Mikäli avauslyöntien määrä jää vaaditusta, joukkueen tulos hylätään
Kilpailukutsussa voidaan poiketa Muuramegolfin yleisistä scramblen säännöistä.
Epäselvissä tilanteissa ratkaisu tuomarilta tai kilpailun toimikunnalta.